LIFESTYLE

🇦🇹SIMPLE HOUSE TOUR

👩‍🍳TAGALOG: ➡️Normal sa mga tao ang maghangad ng magandang bahay, magandang sasakyan at magandang hanap buhay. Pero ang mga ito ay hnidi importante. Mga bagay na pansamantala lamang na nakaka-toxic minsan sa tao. Mga bagay na kapag natapos na ang iyong oras sa mundong ito ay hindi mo madadala sa hukay. Bagay na nagbibigay saya sa tao at nagbibigay problema din. Maganda sa mata o paningin, kasiyahang hindi mapapantayan lalo pa kapag galing sa pinaghirapang pera. Yong matagal mong naipon tapos sa panahon ng pandemya parang walang saysay. Kapag nagkasakit ka hindi ka mapapagaling yon lang ang panalo mo ay kung iyong ibenta maibabalik sa iyo ang pinagpagurang pera. Pero hindi ka mapapagaling sa pinagdadaanan na karamdaman lalo pa kung ito ay sa panahon ng pandemya. At kapag may edad ka na at medyo mahina na paano pa mapapanatili ang ganda nito?

👩‍🍳ENGLISH: ➡️It is normal for people to want a good house, a good car and a good life. But they are not important. Things that are only temporary are sometimes toxic to humans. Things that when your time in this world is over you will not be taken to the pit. Things that give people fun and also give problems. Beautiful to the eye or sight, incomparable pleasure especially when it comes from hard-earned money. What you have accumulated for a long time during the pandemic seems useless. When you get sick, you can’t be cured. The only thing you win is if you sell, you can get your hard-earned money back. But you will not be able to cure the illness you are suffering from, especially if it is during a pandemic. And when you’re old and a little weak how can you keep it beautiful?

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.