🇵🇭DAING NA BANGUS (Milk Fish)- LUGAW (RicePorridge) WITH PORK LOIN IN UMAMI SAUCE & TOFU – SAUTEED CHAYOTE👩🏻‍🍳iCook

👩‍🍳”Kamayan na”, eating by hands no fork and spoon. Fried daing na Bangus, boiled okra and eggplant, spring onion and tomato, bagoong with chilli, and basmati rice. For breakfast, rice porridge (lugaw) topped with tofu and pork loin in umami sauce. Then my sauteed chayote with broccoli, carrot and ground meat, seasoned with mushroom sauce for lunch and dinner too. I love it, very Filipino. That’s all for today’s meal prepping at home.

TAGALOG: 👩‍🍳Pagkaing kinalakihan kung saan naging tao. Masarap at masustansiya rin na nakakapagbigay tulong sa ating kalusugan. Huwag lamang sobrahan gaya ng bagoong. Maalat na hindi maganda kung masobrahan nang kain. Dahil sa alta presyon o mataas na blood pressure ganon din sa puso. Bawat bagay na sobra ay hindi maganda sa kalusugan. Ah! basta masarap lahat ito. Nakaka miss kumain nang ganito lalo na kapag sa ibayong dagat ka naninirahan tulad ko. Salamat at kahit papaano ay may mabibili o may pagkukunan kahit na dito sa Vienna na kung saan ako ay naninirahan mahigit tatlong dekada na. Maraming salamat sa biyaya panginoon naming mapagmahal.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.